Za naše najmlajše (1.- 4.razred) organiziramo tečaje, kjer preko zabavnih aktivnostih spoznavajo prve besede v tujem jeziku, spodbujajo razumevanje in komuniciranje.

Za šolarje in dijake organiziramo celoletne tečaje s katerimi okvirno spremljamo in razširjamo šolsko snov. Uspešno izvajamo tudi pripravo na maturo.

Ponujamo kvalitetne inštrukcije, tako za pomoč, kot tudi za nadgradnjo šolske snovi. UGODNO - inštruiranje v paru ali v skupini do 3.

Med tečaji za odrasle, predstavljajo večino splošni tečaji angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine, španščine in ruščine. Potekajo na različnih stopnjah, od začetnikov, do nadaljevalnih nivojev, primerni pa so za vsakogar, ki ima željo ali potrebo po učenju tujega jezika.

Tuji jeziki so neobhodno potrebni v sodobni komunikaciji, zato se povečuje zanimanje za poslovne tečaje. Poudarek je na konverzaciji in na tekočem izražanju, pri čemer pa obnovimo tudi uporabne slovnične strukture.

Prvi dve uri sta brezplačni in hkrati testni, nakar se boste lahko odločili za nadaljevanje tečaja ali prestop v drugo skupino.

Tečaji

Angleščina

Pri splošnih tečajih angleščine je poudarek na konverzaciji in rabi jezika. Teme so zanimive in aktualne, tako da ustrezajo kar najširši populaciji, zato se tečajniki ob njih hitro sprostijo in predvsem veliko naučijo. Na prvi stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in se usposobijo sporazumevati v vsakdanjih situacijah. Osvežitveni tečaj je zastavljen tako, da boste obnovili najpomembnejša poglavja slovnice in utrdili besedni zaklad, hkrati pa se boste ob zanimivih temah sprostili ter jezik aktivno uporabljali.

Tečaji poslovne angleščine so primerni za vse, ki že imajo dobro znanje angleškega jezika in ki ga potrebujejo za delo. Ponudimo vam lahko tudi specializirane tečaje za posamezno stroko.

Italijanščina

Pri splošnih tečajih italijanščine je poudarek na konverzaciji. Na začetni stopnji je program zastavljen tako, da boste lahko čim prej potovali in nakupovali po Italiji, se znašli v hotelu in naročili v restavraciji, spoznali pa boste tudi njihove običaje in kulturo. Na višjih stopnjah lahko svoje znanje razširite, da se boste ob aktualnih temah lažje vključevali v debato.
Program poslovne italijanščine je primeren za vse, ki že imajo dobro znanje italijanskega jezika in ki ga potrebujejo na svojem delovnem mestu. Tečajniki se v tujem jeziku soočijo z vsemi poslovnimi situacijami, kot so predstavljanje podjetja, telefoniranje, pogajanje, sestankovanje, korespondenca, poslovna kultura italijanskega sveta.

Nemščina

Splošni tečaji nemščine so predvsem usmerjeni v razumevanje in komunikacijo.

Veliko konverzacije spremlja tudi predstavitev slovničnih struktur nemškega jezika in utrjevanje že znanih fraz, velik poudarek pa je tudi na širjenju besednega zaklada v številnih dialogih, ob zanimivih besedilih ter prijetnih nalogah.

Tečaj poslovne nemščine je primeren za vse, ki že imate dobro znanje nemškega jezika in ga potrebujete na delovnem mestu. Svetujemo ga vsem, ki si želijo pridobiti večjo samozavest pri govorjenju in razviti sposobnost tekočega izražanja v poslovnih situacijah.

Francoščina

Teme splošnih tečajev so zanimive in aktualne, izbrane so tako, da ustrezajo kar najširši populaciji, zato se tečajniki ob njih hitro sprostijo in predvsem veliko naučijo. Na prvi stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in so se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh vsakdanjih situacijah, npr. v trgovini, v hotelu, restavraciji, vprašati po osnovnih informacijah. Na višjih stopnjah svoje znanje poglabljajo in ga razširjajo z ustreznim besediščem.

Španščina

Na začetni stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in so se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh vsakdanjih situacijah, na višjih stopnjah pa svoje znanje poglabljajo in ga razširjajo z ustreznim besediščem. Tečaj priporočamo vsem, ki si želijo pridobiti samozavest pri govorjenju in razviti sposobnost tekočega in različnim situacijam primernega izražanja.

Ruščina

Na začetni stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in so se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh vsakdanjih in običajnih situacijah. Največji izziv seveda predstavlja pisanje in branje v cirilici, zato bomo poskrbeli, da se je bomo kar čim prej naučili.

Slovenščina za tujce

Se zanimate za slovensko kulturo? Ste prišli v Slovenijo in nameravate tu ostati vsaj nekaj časa? Čeprav večina Slovencev govori vsaj en tuj jezik, vam bo gotovo prav prišlo znanje vsaj osnov slovenskega jezika.

Na Jezikovni šoli Eurocenter vam bomo pomagali, da se boste slovenščine naučili na lahek in zabaven način. Pouk poteka predvsem individualno, kar zagotavlja učinkovitost in oseben pristop, saj se lahko popolnoma prilagodimo posameznikovim željam in potrebam.