Angleščina

Pri splošnih tečajih angleščine je poudarek na konverzaciji in rabi jezika. Teme so zanimive in aktualne, tako da ustrezajo kar najširši populaciji, zato se tečajniki ob njih hitro sprostijo in predvsem veliko naučijo. Na prvi stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in se usposobijo sporazumevati v vsakdanjih situacijah. Osvežitveni tečaj je zastavljen tako, da boste obnovili najpomembnejša poglavja slovnice in utrdili besedni zaklad, hkrati pa se boste ob zanimivih temah sprostili ter jezik aktivno uporabljali.

Tečaji poslovne angleščine so primerni za vse, ki že imajo dobro znanje angleškega jezika in ki ga potrebujejo za delo. Ponudimo vam lahko tudi specializirane tečaje za posamezno stroko.