Francoščina

Teme splošnih tečajev so zanimive in aktualne, izbrane so tako, da ustrezajo kar najširši populaciji, zato se tečajniki ob njih hitro sprostijo in predvsem veliko naučijo. Na prvi stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in so se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh vsakdanjih situacijah, npr. v trgovini, v hotelu, restavraciji, vprašati po osnovnih informacijah. Na višjih stopnjah svoje znanje poglabljajo in ga razširjajo z ustreznim besediščem.