Ruščina

Na začetni stopnji slušatelji spoznajo osnove jezika in so se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh vsakdanjih in običajnih situacijah. Največji izziv seveda predstavlja pisanje in branje v cirilici, zato bomo poskrbeli, da se je bomo kar čim prej naučili.