Predstavitev Jezikovne šole Eurocenter

Jezikovna šola Eurocenter uspešno deluje že šestindvajseto leto. Nahajamo se v centru mesta Koper, kjer razpolagamo s sedmimi kvalitetno in tehnično opremljenimi učilnicami. 

Naši predavatelji so kvalificirani entuziasti z več letnimi izkušnami pri poučevanju otrok in odraslih. Na tečaju izmenjujemo dva predavatelja (običajno kombiniramo našega učitelja s tujim, t.i. “native speaker-jem”), kar pripomore k večji dinamiki, predvsem pa tečajnikom omogoči stik z drugačnim naglasom.

Pouk poteka v celoti v tujem jeziku, zato tečajniki hitro spregovorijo. Pomemben del vsakega tečaja je namenjen sproščeni konverzaciji znotraj manjših skupin (6-8 tečajnikov), kajti tako se najlažje znebimo zavor, ki so običajno vzrok odpora do učenja jezika.

Laura it